Spotkanie z charyzmatyczka Marią Vadia z USA

W spotkaniu z charyzmatyczką z USA wzięło udział prawie tysiąc osób. Maria Vadia to Amerykanka kubańskiego pochodzenia. Jeździ po całym świecie, aby głosić Dobrą Nowinę.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w sanktuarium przez grupę licznych kapłanów. Słowo Boże wygłosił kustosz ks. Mariusz Cymbała. Po Eucharystii zaczęło się spotkanie uwielbienia, w atmosferę którego wprowadził zespół muzyczny, prowadzony przez Ks. Ryszarda Sowę.

Maria Vadia w bardzo żywiołowy sposób modliła się i wraz z uczestnikami wielbiła Boga: „Pan Jezus na krzyżu pokonał śmierć, szatana i wszelkie choroby. Tylko On może dać ci uzdrowienie, ale aby tak się stało, musisz przebaczyć wszystkim, którzy cię zranili, a potem dziękować za nie. Uwierz w to, co mówi na ten temat Pismo Święte” — mówiła charyzmatyczka i potwierdzała swoje słowa odpowiednimi cytatami.

Wiele osób prosiło o modlitwę wstawienniczą i o modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała. Spotkanie modlitewne było przygotowaniem duchowym do odpustu i przyczyniło się poznania nowych form modlitewnych w naszej parafii.