Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej i Caritasu

Wzorem lat poprzednich nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Zespół Parafialny Caritas, zorganizowali spotkanie opłatkowe z udziałem kapłanów. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się  10 stycznia 2017 roku na Mszy Świętej o godzinie 17:00.

Wigilijne spotkanie połączone z kolędowaniem rozpoczęło się w salce od modlitwy prowadzonej przez naszego proboszcza i kustosza sanktuarium, ks. Mariusza Cymbałę, który też złożył życzenia , następnie było łamanie się opłatkiem i spożywanie wigilijnych smakołyków. W kolędowaniu uczestniczyli także: Ks. Prałat Tadeusz Wołosz, Ks. Krzysztof Szot i Ks. Ryszard Sowa.

Podsumowaliśmy także przedświąteczną akcje pomocy potrzebującym.