Pielgrzymka Rycerzy Kolumba

W niedzielę 17 września Rycerze Kolumba Rady 15268 po raz kolejny wraz z parafią Św. Jadwigi Królowej i Opatrzności Bożej w Rzeszowie odbyli swą doroczną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Ogółem w tegorocznej Pielgrzymce uczestniczyło kilkaset osób, dając świadectwo wiary.

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka doskonale wpisuje się w dzieje tego Sanktuarium jako ośrodka krzewiącego Wiarę i misję naszego młodego Zakonu Rycerzy Kolumba, dającego swoim przykładnym życiem świadectwo Wiary dla naszych wspólnot Parafialnych. Na ponad dziesięcio kilometrowej trasie wspólnym radosnym śpiewem i Modlitwą przygotowywaliśmy nasze serca na duchową przemianę. Wspaniała atmosfera wśród uczestników Pielgrzymki prowadzonej przez Ks. Jacka Paselę i Ks. Stanisława Koniora, pełna wielkiego entuzjazmu, serdeczności i życzliwości na całej trasie, dawała świadectwo wielkiego potencjału dobroci, drzemiącego w każdym z nas dzieci Bożych i szukającego sposobności jego wyrażenia jakim bez wątpienia była tegoroczna Pielgrzymka. Zimno i deszcz nie przeszkodziło nam w dotarciu do cel.

 Pełni wiary przystąpiliśmy do stołu eucharystycznego aby umocnić się Najświętszym Sakramentem podczas uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium. Ks. Kustosz w czasie wygłoszonej homilii zaapelował zarazem do zgromadzonych o umocnienie ducha Wiary i przykład przebaczenia, a Rycerzom Kolumba życzył dużo cierpliwości i wytrwałości, aby swoim życiem na co dzień świadczyli o wartościach którym hołdują, a więc Miłosierdziu, Jedności, Braterstwu i Patriotyzmie. Po zakończonej Mszy Św. I pokrzepieniu ciała, zebraliśmy się na nabożeństwie, w czasie którego zawierzyliśmy naszą wspólnotę i nasze rodziny Maryi – Pani Łaskawej.

Bóg zapłać Ks. Proboszczowi i Kustoszowi za Słowo Boże i życzliwe przyjęcie. Rycerzom Kolumba za podjęty wysiłek organizacyjny, wszystkim sponsorom za okazaną życzliwość.


                                                                     Rycerze Kolumba z Rzeszowa