Odpust Matki Bożej Łaskawej i 20 rocznica koronacji Jej wizerunku

Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej przeżywaliśmy w dniach 12-13 maja br. w naszej parafii. Była to okazja do dziękczynienia za 20-lecie koronacji Cudownego Obrazu Maryi -Łaskawej Pani, który od 400 lat jest czczony na tej ziemi.

Główne uroczystości odpustowe odbyły się w sobotę 13 maja, co zbiegło się z 100-rocznicą objawień Matki Bożej w Fatimie. Wspólnej modlitwie przewodniczył JE. Ks. Bp Jan Wątroba – ordynariusz naszej diecezji, a słowo Boże wygłosił JE. Ks. Abp Józef Michalik, który dwadzieścia lat głosił słowo Boże podczas uroczystości koronacji i  był jednym z głównych koronatorów obrazu.  Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna zakończona śpiewem hymnu „Te Deum laudamus”.

Uroczystości odpustowe zostały uwieńczone uroczystą procesją z kopią Cudownego Obrazu po Mszy św. o godz. 11.00 w niedzielę 14 maja. Rozważania maryjne podczas procesji do czterech stanów mężczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci poprowadził ks. Prałat Tadeusz Wołosz.

Wspólna modlitwa była doskonałą okazją, aby wielbić Pana Boga za dar Maryi – Łaskawej Pani, a zarazem do wdzięczności za wszystkie łaski, jakie Ona nam nieustannie wyprasza u swego Syna.