Modlitwa o uzdrowienie

Praktyka modlitwy o uzdrowienie, pojmowane jako dar Boży i odpowiedź na modlitwę pełną wiary, zakorzeniona jest w tradycji i nauczaniu Kościoła. Jednak do niedawna kojarzona była raczej z fenomenami z życia świętych jako łaska potwierdzająca ich szczególną bliskość z Bogiem i charyzmat wstawiennictwa, a także z sanktuariami jako miejscami wybranymi suwerennie przez Boga.

Współcześnie gromadzi ona wiernych, którzy pełni wiary, we wspólnocie Kościoła, zanoszą swoje prośby przed oblicze Boże, ufając w skuteczność łaski sakramentalnej.

W naszej parafii 21 sierpnia br., gościliśmy przedstawicieli wspólnoty „Głos Pana” z Skierniewic.

Mszy Świętej przewodniczył ks. Proboszcz, który wygłosił Słowo Boże. Później katechezę ze świadectwem wypowiedział Krzysztof Sowiński. W tym czasie do konfesjonałów ustawiały się długie kolejki chętnych, do spotkania z Bożym Miłosierdziem.

Następnie rozpoczęła się adoracja. Wychwalaliśmy Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie i błagaliśmy o potrzebne łaski, szczególnie o dar wybaczenia.

Ostatnim elementem spotkania były modlitwy o uzdrowienie ciała i duszy, które trwały do późnej godziny nocnej.

Mamy nadzieję, że zebrani doświadczyli obecności Jezusa, naszego Pana i Mistrza i pod wpływem tego spotkania przemienią swoje życie.