Jubileusz Szkolnych Kół Caritas

Dnia 31 maja, w Jubileuszowym Roku Diecezji Rzeszowskiej, odbyło się spotkanie Szkolnych Kół (SKC) Caritas Diecezji, w którym uczestniczyło prawie 200 osób. Naszą parafię reprezentowały SKC z Gimnazjum Samorządowego im. Szarych Szeregów i SKC ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II. W auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie rozpoczęło się spotkanie pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Słowika – dyrektora Caritas. Wszystkich zebranych wolontariuszy ze Szkolnych Kół i ich opiekunów przywitał ks. Piotr Potyrała, dyrektor SKC.

W czasie spotkania został wyemitowany krótki film prezentujący działania Caritas w diecezji rzeszowskiej, przygotowany przez TVP. Następnie głos zabrała albertynka S. Teresa, która przedstawiła postać Św. Brata Alberta Chmielowskiego. Odpowiedzialny za Szkolne Koła Caritas – Ks. Piotr Potyrała zaproponował  nowe formy zaangażowania. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa koronką do Bożego miłosierdzia.