Czuwania modlitewne w listopadzie

Wieczór 17 listopada w parafii Chmielnik był okazją, aby w sposób szczególny uwielbić Boga, obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Po  Mszy Świętej, której przewodniczył proboszcz parafii – ks. Mariusz Cymbała i wypominkach, rozpoczęło się uwielbienie Boga śpiewem.

Ks. Grzegorz Bochnia, w  katechezie wskazał na potrzebę modlitwy, która zbliża człowieka do Boga. Nie jest ważna postawa, ale potrzeba serca wypływająca  z wiary  i miłości do Najwyższego.

Chmielnicki wieczór chwały był okazją, aby popatrzeć na modlitwę w wymiarze duchowym. Pan Bóg, ilekroć się do niego zwracamy na modlitwie wspiera każdy dzień naszego życia.

Szansą na zaczerpnięcie na modlitwie tej Bożej siły i mądrości do podejmowania właściwych decyzji życiowych była adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwę adoracyjną wraz ze zespołem muzycznym parafii Chmielnik prowadził ks. Grzegorz Bochnia. Wspólne czuwanie modlitewne zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Pragniemy zaprosić na kolejne uwielbienie 24 grudnia na godz. 23.00.