Uroczyste poświęcenie nowej części budynku Szkoły Liderów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. – św. Jan Paweł II

 W czwartkowe prze popołudnie 3 listopada Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku gościło Dyrektora Fundacji przyjaźni polsko-szajcarskiej prze Ambasadzie Helweckiej w Polsce, marszałka wolewódzctwa oraz przedstawicieli władz powiatowych  i samorządowych naszego województwa.  Przybyli również pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego i Akademii z Warszawy, dyrektorzy szkół, księża proboszczowie parafii wchodzących w skład Doliny Strugu oraz cała społeczność tzw. Szkoły Liderów.

Uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Biskup Edward Białogłowski – krajowy duszpasterz rolników i pszczelarzy. W homilii podkreślił, że zrealizowanie kilkuletniego projektu, który znacząco przyczynił się do rozwoju całej Doliny Strugu nie było by możliwe dzięki zaangażowaniu, cierpliwości, ofiarności wielu osób. Szczególne wyrazu uznani skierował do obecnego prezesa Doliny Strugu, senatora poprzedniej kadencji,  p. Kazimierza Jaworskiego.

Wspólna modlitwa była wyrazem wdzięczności wobec Pana Boga i ludzi, zwłaszcza wobec szwajcarskich dobroczyńców oraz wszystkich realizatorów pięcioletniego programu  „Sami sobie” realizowanego w regionie Doliny Strugu. Jednym z owoców przedsięwzięcia było wybudowanie nowej części budynku Szkoły Liderów, której uroczystego poświecenia dokonał Ksiądz Biskup bezpośrednio po Mszy św. Zaproszeni goście mogli poznać artystów oraz producentów żyności z Doliny Strugu.

Dugą część spotkania stanowiła uroczysta sesja naukowa w ramach podsumowania projektu „Sami sobie”, prowadzona przez profesorów z Warszawy i Rzeszowa. Została ona poświęcona rozwojowi Doliny Strugu w ostatnich pięciu latach. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia oraz ukazano walory przyrodnicze Doliny Srugu.

Ks. Ryszard Sowa

Kategoria: