Obłóczyny w Seminarium

W rzeszowskim Seminarium w środę, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, klerycy III roku przyjęli strój duchowny. Wśród nich kleryk pochodzący z naszej parafii Jakub Dzierżak.

W homilii ksiądz Biskup podkreślił rolę sutanny, która jest zewnętrznym znakiem przynależności do Chrystusa. Ma to być dla noszących ją okazją do dawania świadectwa wiary w Pana Jezusa oraz przynależności do Jego Kościoła. W słowach wypowiedzianych, przez Pasterza naszej diecezji, przewijała się też kilkukrotnie prośba o modlitwę za kleryków, gdyż przyjęcie sutanny to dla nich poważne zbliżenie się do ostatecznej decyzji o poświęceniu życia Bogu, co wymaga zawsze łaski i wierności jej, a w tym pomaga jak nic innego modlitwa.

Wśród życzeń, wypowiedzianych w tym dniu i w następnych, powtarzało się jedno: aby przyjęcie sutanny utwierdziło kleryków na drodze powołania i było dla nich pamiętnych wydarzeniem, błogosławionym w dobre owoce.