Poświęcenie nowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku

W dniu 28 października 2014 r. biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał poświęcenia nowego skrzydła Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. Otwarcie i poświęcenie placówki zostało poprzedzone uroczystą Eucharystią w miejscowym Sanktuarium Pani Łaskawej. Zgromadzonych w kościele powitał proboszcz ks. Mariusz Cymbała, dziękując zarazem za włączenie się w dzieło rozbudowy.

W homilii Pasterz nawiązując do odczytanej Ewangelii powiedział: „Pan Jezus wyszedł na górę. Wyszedł, aby się modlić, by być bliżej Ojca. Jest jedno z Ojcem, ale jako człowiek jest dla nas wzorem ruchu w górę. Trzeba spojrzeć w górę, trzeba pomyśleć o naszym Ojcu, który jest Bogiem dialogu, Bogiem rozmowy. Jezus uczy nas takiej postawy, uczy nas modlitwy. Jezus wybiera apostołów, by podłożyć fundamenty Kościoła. Jezus przyszedł, by utworzyć Nowy Lud, by poniósł w świat Dobrą Nowinę. Sam ich wybrał. Do Jezusa zawsze należy inicjatywa, to On ich powołał. Drugi ruch Jezusa to ruch zbawczy, uświęcający. Jezus schodzi z nimi z góry w dolinę. Tam są ludzie. Jezus pokazuje kierunek i schodzi do potrzebujących. Pokazuje uczniom zasadnicze dwa kierunki. Pierwszy w górę – ku Ojcu – tam trzeba słuchać odpowiedzi na pytania. Po umocnieniu, koniecznie trzeba iść do ludzi. Iść z Dobrą Nowiną. Jezus wskazuje nam też dzisiaj najważniejsze cechy apostoła. Szymon – gorliwy. Juda zaś odważny. Jezus chce naszej gorliwości i zapału. Z entuzjazmem i pasją, z troską o drugiego człowieka apostołowie ci, szli i spalali się dla drugiego człowieka. Nie brakuje ludzi odważnych i gorliwych. Tych ludzi nie trzeba szukać daleko, są pośród nas. Na miarę swoich możliwości starają się pomóc ludziom potrzebującym. Mobilizują innych i starają się, by powstało piękne dzieło, by ulżyć starszym i chorym. Są czytelnymi świadkami Jezusa, przedłużeniem misji apostołów. Modlimy się, by nigdy nie zabrakło im odwagi i gorliwości, by inni zobaczyli w nich Jezusa. Modlimy się za nas, byśmy gorliwie i z odwagą świadczyli o Jezusie.”

Po poświęceniu biskup spotkał się w kaplicy z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej. W realizację projektu bardzo zaangażowany był senator Kazimierz Jaworski przy życzliwej postawie proboszcza parafii oraz prowadzących placówkę Sióstr Felicjanek.

Uczestnikami otwarcia i poświęcenia byli przedstawiciele administracji wojewody, marszałka województwa, a także wicestarosta i wójt gminy oraz kierownicy sąsiednich placówek pomocy społecznej, jak również reprezentanci stowarzyszeń osób niepełnosprawnych.

Wśród gości byli także kapłani m.in.: dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej – ks. Artur Janiec, ks. Czesław Jaworski z Radymna oraz kapłani dekanatu tyczyńskiego. Siostra Prowincjalna Felicjanek z Przemyśla. Ostatnim punktem była agapa połączona z wystąpieniami zaproszonych gości.

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: