Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

Chrzest św.

Sakrament będzie udzielany poza Mszą Świętą, szczegółowa datę ustala rodzina z Ks. Proboszczem. Chrzestni mieszkający poza naszą parafią, musza mieć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą przyjąć taka godność.

Bierzmowanie

Zaplanowane bierzmowania zostają przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane w drugiej połowie sierpnia.

Eucharystia

Podtrzymana jest dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Zachęcamy do fizycznego uczestnictwa we Mszy Świętej, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Pierwsza Komunia Święta

Termin zostanie wyznaczony w porozumieniu z rodzicami. Nie może być związany z tym co niepewne, czyli od terminu wznowienia działalności przez lokale gastronomiczne.

Nie należy organizować uroczystości pierwszokomunijnych w maju. Przyjmuje się jako zasadę dla całej diecezji, żeby pierwsze komunie święte odbyły się najpóźniej do ostatniego dnia sierpnia br. (przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego).

W naszej parafii trwają konsultacje w sprawie wyznaczenia nowego terminu.

Sakrament Pokuty i Pojednania

Przystąpienie do pierwszej Komunii Świętej dziecka musi być poprzedzone jego przystąpieniem do pierwszej spowiedzi sakramentalnej.

Pełnimy posługę w konfesjonałach podczas każdej Mszy Świętej. Przypominamy o obowiązku przyjęcia tego sakramentu do 7 czerwca br.

Namaszczenie chorych i inne posługi

Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów. Zawieszone nadal pozostają odwiedziny chorych w domach z okazji pierwszych piątków.

Małżeństwo

W przypadku przełożenia przez narzeczonych daty ślubu na czas późniejszy nie będzie potrzeby sporządzania ponownie protokołu z badania kanonicznego. Natomiast wymagane są ważne i aktualne dokumenty z USC, jeśli małżeństwo jest konkordatowe oraz aktualne metryki chrztu nupturientów (nie starsze niż 3 miesiące). Podczas ceremonii ślubnej, obecność osób regulują przepisy prawa państwowego.

Pogrzeb
Podtrzymane jest wskazanie, żeby pogrzeby ograniczyć do jednej stacji – przy grobie. Zaleca się, aby msze święte pogrzebowe były sprawowane w kaplicy cmentarnej z uczestnikami pogrzebu na zewnątrz, gdy daje to szansę na uczestnictwo większej liczbie wiernych niż w kościele parafialnym).

Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi.

Przypominam, że obowiązuje zakaz przechowywania szczątków ludzkich (także spopielonych) poza miejscami do tego prawnie przeznaczonymi.

Duszpasterstwo

Do końca sierpnia nie ma żadnych spotkań formacyjnych dla wspólnot parafialnych. Została odwołana pielgrzymka piesza na Jasna Górę oraz wszelkie pielgrzymki autokarowe. Nie będzie także rekolekcji wakacyjnych da wspólnot i ruchów.