Reaktywacja chóru

„Kto śpiewa, dwa razy się modli” mówi Św. Augustyn, ojciec Kościoła. Dlatego tak ważną rolę w liturgii spełnia muzyka kościelna.
Kilkanaście lat Chór Parafialny z Chmielnika pieśniami wielbił Boga i upiększał uroczystości religijne, przede wszystkim odpustowe. Zespół został założony i prowadzony przez P. Justynę Szela – Adamską, która była równocześnie dyrektorem szkoły muzycznej w Chmielniku.
Chór zakończył z różnych względów swoją działalność. Obecnie po latach pragniemy go reaktywować pod przewodnictwem P. Tomasza Kotarby, nauczyciela muzyki w naszych szkołach. Zapraszamy wszystkich dawnych członków chóru i osoby chętne na spotkanie w czwartek 19.04 br. do salki parafialnej na plebanii, po Mszy Świętej wieczornej (ok.18.30).