Przygotowanie do I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej.

PROGRAM

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ORAZ PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ
W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU

AD 2022/2023

„Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii św. Celem formacji jest też głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej”

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, Uchwała KEP z dnia 29 sierpnia 2020 roku, nr 12.

Duszpasterze posługujący w parafii zapraszają uczniów klas III oraz ich rodziców do wspólnotowego przygotowania się do uroczystości I Komunii św. Pragniemy, aby ten czas wypełniony był nie tylko licznymi wydarzeniami formacyjnymi ale przysłużył się do owocnego i pełnego wiary życia rodzin naszej parafii-środowiska najbliższego naszym podopiecznym.


NASZE PROPOZYCJE SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW

Pamiętamy i troszczymy się o:

-obecność na Mszy świętej niedzielnej w kościele parafialnym
-wspólna modlitwa z dzieckiem i za dziecko
-katechizację w szkole oraz rozmowy z dzieckiem na tematy związane z katechezą
-pomoc w opanowaniu podstawowych treści związanych ze zrozumieniem sakramentu pokuty i Eucharystii
-pomoc w rozwoju moralnym dziecka
-przyswojenie w ramach katechezy szkolnej odpowiedniego zakresu wiedzy religijnej
-kierowanie się w życiu codziennym Dekalogiem
-włączenie się w uroczystości związane z I Komunią św. (tzw. „Biały Tydzień”-przez uczestnictwo w liturgii)
-generalne przygotowanie kościoła i otoczenia przed uroczystością
-udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majówka).


TERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

I Komunia św. zostanie udzielona dzieciom klas trzecich szkoły podstawowej, w IV niedzielę maja tj. 28.05.2022 na Mszy Świętej  o godz.11.00

 

Terminarz roczny przygotowania do sakramentu Pokuty i Komunii św. :

10.09 godz. 18.00 – Msza Święta i Spotkanie organizacyjne i katecheza dla rodziców
01.10, godz. 17.00 - Poświęcenie różańców

12.11 godz. 17.00 Wręczenie książeczek i spotkanie z rodzicami

08.12 godz. 17.00 Poświęceni i wręczenie medalików, katecheza dla rodziców

18.02 godz. 17.00 katecheza dla rodziców

23.03 godz.17.00 katecheza dla rodziców

22.04 godz. 18.00 katecheza dla rodziców

15.05 godz. 18.00 Spotkanie organizacyjne

24.05 godz. 18.00 Odnowienie przymierza chrztu

27.07 godz. 10.30 Przyjęcie sakramentu pokuty i Pojednania

Terminy prób zostaną podane w późniejszym terminie.