Komunikat z dn. 16.05.2020

Drodzy Parafianie

1. Od 17 maja 2020 roku we Mszach Świętych w naszej Kolegiacie, będzie mogło uczestniczyć 40 osób.
2. Przychodząc do Kościoła prosimy o zajmowanie miejsc w różnych częściach świątyni, zachowując odpowiednie odległości od innych wiernych. Rodzina mieszkająca w jednym domu, może siedzieć razem w jednej ławce.
3. Przypominamy również o obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, do których zaliczają się również świątynie. Na czas przyjmowania Komunii Świętej prosimy o opuszczenie maseczki, jednak nie wolno pozostawiać ich w ławkach. Cały czas istnieje możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę (bez rękawiczki).
4. Przypominając o obowiązkach wynikających z przykazań kościelnych, zachęcamy wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty i przyjęcia Komunii świętej wielkanocnej. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7.06.2020). Zachęcamy jednocześnie do regularnej spowiedzi świętej, która jest źródłem łaski uświęcającej i daje nam możliwość przyjmowania Ciała Pańskiego.
5. Sakrament spowiedzi jest przed Mszą Świętą i w jej trakcie. Korzystajmy z tej możliwości łaski.
6. Nadal zachęcamy również do łączenia się z nami w modlitwie poprzez transmisje internetowe.
7. Przepisy odnośnie innych sakramentów nie uległy zmianie.
Ksiądz Proboszcz z Kolegium Wikariuszy