Komunikat

  1. Biskup diecezjalny udzielił dyspensy  od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach świętych osobom w podeszłym wieku, osobom chorym lub mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem koronawirusem.
  2. W związku z tym bardzo prosimy osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu, aby zachowały szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażały swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęcamy te osoby do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy także wszystkich naszych parafian do pozostania w niedzielę w domu i uczestnictwa we Mszy świętej transmitowanej przez środki społecznego przekazu.
  3. Wszystkie zamówione intencje Mszy Świętych zostaną odprawione przez naszych kapłanów. Na wyznaczonej Mszy Świętej niech zgromadzi się tylko zainteresowana rodzina.
  4. Msze Święte będą celebrowane bez udziału Liturgicznej Służby Ołtarza, gdyż dzieci i młodzież powinni pozostać w domu, korzystając z dyspensy biskupa.
  5. Msza Święta w najbliższą niedzielę o godz. 13.00 będzie sprawowana, ale dla wiernych chętnych do uczestnictwa w niej, a nie dla dzieci, które powinny pozostać w domach.
  6. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
  7. W kościelnych kropielnicach na czas zagrożenia nie będzie wody święconej. Jest natomiast możliwość poświęcenia wody we własnym naczyniu w zakrystii po Mszy Świętej. Znak pokoju wyraźmy skinieniem głowy, nie podajemy ręki. Zachowujemy zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej do ust. Informujemy, że przed udzielaniem Komunii świętej, kapłani dezynfekują dłonie. Jeżeli ktoś mimo wszystko chciałby przyjąć Komunię świętą na rękę, należy Komunię przyjąć na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust i spożyć przy kapłanie. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Przeżywający Mszę Świętą poprzez transmisję przyjmują w tym czasie Komunię Świętą Duchową (duchowe zjednoczenie z Chrystusem).
  8. Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych.
  9. Wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice.