I Piątek Miesiąca

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi praktykowania nabożeństwa pierwszych piątków i sobót miesiąca, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, wyjaśniamy, że w związku z epidemią i wprowadzonymi restrykcjami, ciąg pierwszych piątków i sobót zostaje zawieszony na liczbie do tej pory odprawionych przez każdego z praktykujących to nabożeństwo. Zostanie on wznowiony i będzie mógł być kontynuowany po ustaniu „siły wyższej”, która go przerwała.

Zalecamy także celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać .