I-e Pełne uczestnictwo we Mszy Świętej - przygotowanie

PROGRAM PRZYGOTOWANIA 
DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ORAZ PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU AD 2021/2022

„Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii św. Celem formacji jest też głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej”

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, Uchwała KEP z dnia 29 sierpnia 2020 roku, nr 12.

Duszpasterze posługujący w parafii zapraszają uczniów klas III oraz ich rodziców do wspólnotowego przygotowania się do uroczystości I Komunii św. Pragniemy, aby ten czas wypełniony był nie tylko licznymi wydarzeniami formacyjnymi ale przysłużył się do owocnego i pełnego wiary życia rodzin naszej parafii-środowiska najbliższego naszym podopiecznym.


NASZE PROPOZYCJE SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW

Pamiętamy i troszczymy się o:

-obecność na Mszy świętej niedzielnej w kościele parafialnym
-wspólna modlitwa z dzieckiem i za dziecko
-katechizację w szkole oraz rozmowy z dzieckiem na tematy związane z katechezą
-pomoc w opanowaniu podstawowych treści związanych ze zrozumieniem sakramentu pokuty i Eucharystii
-pomoc w rozwoju moralnym dziecka
-przyswojenie w ramach katechezy szkolnej odpowiedniego zakresu wiedzy religijnej
-kierowanie się w życiu codziennym Dekalogiem
-wychowywanie do życia w prawdzie i miłości
-włączenie się w uroczystości związane z I Komunią św. (tzw. „Biały Tydzień”-przez uczestnictwo w liturgii)
-generalne przygotowanie kościoła i otoczenia przed uroczystością
-udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majówka).

TERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

I Komunia św. zostanie udzielona dzieciom klas trzecich szkoły podstawowej, w IV niedzielę maja (tj. 22.05 ), o godz. 11.00 (parafia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz formy uroczystości po uwzględnieniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej)

Terminarz roczny przygotowania do sakramentu pokuty i I-ej Komunii św. :

Data

Wydarzenie

Treść

02.10

Poświęcenie różańców

Katecheza – „ Wychowanie w rodzinie”

20.11

Poświęcenie modlitewników

Katecheza – „Modlitwa w rodzinie”

08.12

Wręczenie medalików

Katecheza – „Wzory osobowe w wychowaniu”

05.03

Spotkanie z rodzicami

Katecheza – „ Eucharystia źródłem i szczytem Kościoła”

23.04

Spotkanie z rodzicami

Katecheza – „ Sakrament pokuty nawróceniem i powrotem do Boga”

18.05

Odnowienie przymierza chrztu

Spotkanie z Ks. Proboszczem

Uwaga!!!! Prosimy o dostarczenie do końca listopada 2021 roku metryki chrztu św. jeżeli dziecko było ochrzczone poza parafią Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku.