Dzień Dziecka Utraconego

15 października 2018 r. obchodzony jest w Polsce kolejny Dzień Dziecka Utraconego. To moment pamięci o najmłodszych zmarłych, których bliscy nierzadko nie mieli szansy nawet poznać. To także okazja do zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi borykają się rodzice przedwcześnie zmarłych dzieci.

Święto obchodzi się w USA i Europie Zachodniej już od lat osiemdziesiątych, a w Polsce oficjalnie od roku 2005.

W naszej parafii zapraszamy na Mszę Święta i różaniec za dzieci, które odesszły z różnych powodów z naszch rodzin.